Nigeria Internet Registration Association (NiRA)

LIST OF PREMIUM DOMAIN NAMES FOR AUCTION

S/N Domain Name   S/N Domain Name
1 review.ng    26 events.ng
2 amazi.ng   27 Fish.ng
3 awesome.ng   28 fuel.ng
4 bags.ng   29 hair.ng
5 beats.ng   30 homework.ng
6 Distribution.ng   31 hospital.ng
7 bills.ng   32 hospitals.ng
8 book.ng   33 lottery.ng
9 bus.ng   34 love.ng
10 cakes.ng   35 news.ng
11 casino.ng   36 nothi.ng 
12 cinema.ng   37 onlinecasino.ng
13 clinic.ng   38 opinion.ng
14 cloud.ng   39 poker.ng
15 cooki.ng   40 televisions.ng
16 Doctors.ng   41 travel.ng
17 electronics.ng   42 wrestli.ng
18 active.ng   43 homeimprovement.ng
19 balance.ng   44 intelligentdesign.ng
20 gladiators.ng   45 acknowledge.ng
21 burns.ng   46 addictive.ng
22 malaria.ng   47 acceleration.ng
23 opera.ng   48 boxed.ng
24 pendulum.ng   49 bumperstickers.ng
25 pole.ng   50 project.ng
         
Click here to contact an Accredited Registrar